Predstavitev centra

Center za proučevanje upravno-političnih procesov in institucij (CPUPI), ki pokriva vsebinska področja javne uprave, lokalne samouprave in upravno-političnih odnosov ter institucij, je bil ustanovljen s sklepom Senata Fakultete za družbene vede 7. septembra 2009. Področje javne uprave je na Fakulteti za družbene vede že nekaj časa samostojno znanstveno področje na vseh treh stopnjah pedagoškega procesa. Z ustanovitvijo novega raziskovalnega centra je omenjena disciplina pridobila lasten raziskovalni center tudi na raziskovalnem področju. Temeljna vloga Centra za proučevanje upravno-političnih procesov in institucij je skrb za razvoj temeljne in aplikativne upravno politične znanosti, ki v Sloveniji v zadnjih desetletjih ni vedno najbolj ustrezno napredovala, razvoj različnih aplikativnih (pod) disciplin s področja javne uprave ter mednarodno primerjalno raziskovanje in povezovanje tako v evropskem kot tudi v širšem mednarodnem prostoru. Upravna znanost je v svetovnih akademskih krogih pomembno vsebinsko področje, ki je v obdobju vitke države, modernizacije državnih uprav in nastajanju novih paradigm vodenja upravnih institucij, aktualno in prodorno. Delovanje v konstruktivnem in kreativnem okolju bi omogočilo izvedbo mednarodno primerljivih in odmevnih študij, ki so izrednega pomena za nadaljnji razvoj upravno-politološke znanosti v Sloveniji.

Predstojnik centra za obdobje 2017–2021 je red. prof. dr. Miro Haček, poleg njega pa sta člana centra red. prof. dr. Marjan Brezovšek in doc. dr. Simona Kukovič. V letu 2021 Center izvaja tri bilateralne projekte (s partnerji v ZDA, Avstriji in Litvi), tržni raziskovalni projekt upravljavske sposobnosti slovenskih občin v nekaterih slovenskih občinah, sodeluje v COST projektih mednarodnega mreženja "ProSEPS" in "CostDeb", člani centra pa so tudi člani programske raziskovalne skupine Obramboslovje. Center za proučevanje upravno-političnih procesov in institucij je od januarja 2010 soizdajatelj znanstvene revije Journal of comparative politics; omenjena revija od januarja 2010 naprej izhaja izključno v elektronski obliki in je abstrahirana v uglednih bibliografskih bazah WoS ESCI, Scopus IF (CiteScore 1.0 za 2020), IBSS, International Political Science Abstracts, ProQuest, EBSCO in drugih.