Redni profesor
Dr. Miro Haček
Predstojnik centra
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Telephone: +386 1 5805 179  |  Telefax: +386 1 5805 101
E-mail: miro.hacek@fdv.uni-lj.si
SetHeight190-Slika-Hacek.jpg

Redni profesor za področje politologije na Fakulteti za družbene vede in nosilec predmetov Politični sistem Republike Slovenije, Javna uprava ter Regionalna in lokalna samouprava. V obdobju od 2005 do 2007 in od 2013 do 2017 predstojnik Oddelka za politologijo, od 2007 do 2011 pa Katedre za analizo politik in javno upravo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Od 2015 naprej predstojnik Centra za proučevanje upravno-političnih procesov in institucij na FDV. Od 1999 do 2009 generalni sekretar Slovenskega politološkega društva, od 2009 do 2011 predsednik Slovenskega politološkega društva. Od 2012 do 2018 podpredsednik Central European Political Science Association (CEPSA), od 2018 naprej pa predsednik CEPSA. Nosilec predmeta “Comparative Local Governments in Europe« na skupnem magistrskem programu CoDe na Corvinus Univerzi v Budimpešti, ter sonosilec predmeta Comparative Local Governments na skupnem magistrskem programu Political Science - Integration and Governance (PoSIG). Gostujoči profesor in raziskovalec na University of North Carolina at Chapel Hill (2018), University of Johannesburg (2018), Baptistični univerzi v Hong Kongu (2005 in 2007), South Dakota State University (2009 in 2010) in na Hughes Hallu v Cambridgu (2001). V letu 2020 Fulbrightov štipendist in gostujoči profesor na Black Hills State University v ZDA. Glavni in odgovorni urednik revije Journal of Comparative Politics, ki je abstrahirana v WoS in Scopus (IF). Nacionalni predstavnik v COST akcijah "ProSEPS" in "ConstDeb". Avtor večjega števila znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov v slovenskem in angleškem jeziku ter znanstvenih monografij. Za izbrane publikacije kliknite tukaj.

 

 

< Raziskovalci