Redni profesor
Dr. Marjan Brezovšek
Raziskovalec
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana
Telephone: +386 1 5805 171  |  Telefax: +386 1 5805 171
E-mail: marjan.brezovsek@fdv.uni-lj.si
SetHeight190-Slika-Brezovsek.jpg

Redni profesor za področje politologije na Fakulteti za družbene vede. Nosilec predmetov Politični sistem Republike Slovenije, Uvod v javno upravo, Primerjalni federalizem in regionalizem, Teorije vodenja in Javna uprava v Sloveniji na prvostopenjskem študiju, na drugostopenjskem študiju pa Sodobne upravne teorije (prej tudi Javna uprava - funkcije in strukture, Upravna kultura, Lokalna samouprava, Javno-zasebno partnerstvo in v sonosilstvu Politični sistem ZDA). V letu 2008 predavatelj Hong Kong Baptist University,  predmet »Federalizem in regionalizem v Evropi«, od leta 2009 naprej predavatelj na Fakulteti za organizacijske vede v Beogradu nosilec predmeta »Primerjalna javna uprava«. Od leta 1999 do leta 2003 je bil član Izvršilnega odbora (IO) Slovenskega politološkega društva. Od leta 1995 do 2003 predstojnik Katedre za analizo politik in javno upravo. Objavil je večje število znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov v slovenskem in angleškem jeziku ter monografij. Univerzitetna Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani v letu 1981. Nagrada Fakultete za družbene vede v letu 1994 za najboljši doktorat. Za izbrane publikacije kliknite tukaj.

 

< Raziskovalci