Izredna profesorica
Dr. Simona Kukovič
Raziskovalka
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Telephone: +386 1 5805 179
E-mail: simona.kukovic@fdv.uni-lj.si
SetHeight190-SimonaKukovic.jpg

Izr. prof. dr. Simona Kukovič je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani leta 2009 diplomirala na smeri Politologija – Analiza politik in javna uprava, leta 2011 magistrirala na smeri Politologija – Javna uprava ter za magistrsko delo z naslovom »Modeli strukturiranja izvršilne veje oblasti na lokalni ravni« prejela fakultetno Prešernovo nagrado. Na isti fakulteti se je novembra 2011 zaposlila kot mlada raziskovalka za področje politologije in javne uprave ter postala doktorska kandidatka na smeri Javna uprava. Doktorski študij je uspešno zaključila aprila 2015, ko je zagovarjala disertacijo na temo »Stili lokalnega političnega vodenja«. Primarno področje njenega raziskovanja je primerjalno politično in upravno lokalno vodenje, širše pa proučuje javno vodenje, regionalne in lokalne oblasti, javno upravo, e-demokracijo in e-participacijo ter upravne in politične procese ter institucije. Od leta 2011 do 2018 je bila vključena tudi v pedagoški proces na Fakulteti za družbene vede pri predmetih Lokalna samouprava, Teorija vodenja, Politični sistem Republike Slovenije in Uvod v javno upravo; je sonosilka predmeta Comparative Local Governments na University of North Caroline at Chapel Hill in na skupnem magistrskem programu Political Science - Integration and Governance (PoSIG). Aktivnosti Simone Kukovič segajo tudi v mednarodni prostor, saj je slovenska predstavnica v COST mrežah "ProSEPS" in "ConstDeb". Simona Kukovič je urednica mednarodne znanstvene revije Journal of Comparative Politics, ki je abstrahirana v Web of Science in Scopusu (IF). Poleg tega je članica mednarodnih znanstvenih združenj Central European Political Science Association (CEPSA), International Political Science Association (IPSA), American Political Science Association (APSA) ter članica ekspertne skupine Local Politics Specialist Group, ki deluje pod okriljem Political Studies Association (PSA). Bila je aktivna udeleženka na več mednarodnih konferencah; od leta 2015 naprej je tudi tutorka na skupnem magistrskem programu CoDe (Primerjalni lokalni razvoj) ter gostujoča raziskovalka na De Montfort University, Leicester v Veliki Britaniji. V letu 2018 je bila gostujoča profesorica na University of North Carolina at Chapel Hill (ZDA). Simona Kukovič je (so)avtorica 15 znanstvenih monografij, od tega štirih, ki so izšle pri uglednih tujih založbah, ter 25 mednarodno odmevnih znanstvenih člankov. Za pregled izbranih publikacij kliknite tukaj

 

 

< Raziskovalci